Blog คืออะไร

Written By aphsara on วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 | 08:30

Blog มาจากคำว่า Webblog อ่านว่า “วีบล็อก” แต่เรานิยมเรียกสั้น ๆ ว่าบล็อก  เป็นเวบเพจที่มีที่มาจาก เวบเพจตระกูล what’s new เพื่อแจ้งข่าวสารใหม่ ซึ่งต่อมาเป็นนิยมกันอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันมีเวบให้บริการฟรี บล็อก เช่น Blogger.com ,wordpress.com  เป็นต้น ประโยชน์ของบล็อก เช่น เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์   นอกจากการประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์แล้ว การประชาสัมพันธ์ผ่านบล็อกนับว่าเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจาก blog มักมีการอัพเดทสม่ำเสมอ ใช้ภาษาง่าย ๆ ทำให้เข้าถึงผู้อ่านได้มากกว่า  หรือการใช้บล็อกเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ความบันเทิง เนื่องจากการสร้างบล็อกไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย  ผู้มีความรู้หลายท่าน มักมีการถ่ายทอดความรู้ไว้ในบล็อกเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นได้ง่าย ขึ้น  และบล็อกยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันที่สำคัญอีกด้วย  เนื่องจากในแต่ละบล็อกมีบทความและมีบริเวณที่ให้ผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็น ต่อบทความนั้น ๆ ทำให้ บล็อกเป็นแหล่งข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เขียนบทความและผู้อ่าน 
เขียนบล็อกทำไม ?  วัตถุประสงค์ของแต่ละคนแตกต่าง ๆ กัน เช่น บันทึกประสบการณ์ เช่นไปเจอเวบไซต์ไหนที่ชอบใจ  ซอฟแวร์ตัวใดที่ใช้แล้วชอบใจ   หรือบางคนใช้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ การเมือง  การใช้ผลิตภัณฑ์  หรือบางคนก็ใช้บล็อกเพื่อการโน้มน้าวใจ  เช่น เขียนบล็อกเพื่อให้เห็นด้วยกับความคิดของตน  หรือโน้มน้าวประชาสัมพันธ์ในผลิตภัณฑ์ของตนเป็นต้น 
บล็อกมีกี่ประเภท  5 ประเภท  1. จะพวก Filter blog เป็นประเภทนำเสนอข้อมูลหรือข่าวที่ตนสนใจ  มักจะมีเพียงหัวข้อหรือรายละเอียดของเวบไซต์ที่ตนสนใจ  และ link ไปยัง url นั้น ๆ เราอาจเรียกว่า social bookmark  เช่น http://del.icio.us/ เป็นต้น 2. blog ประเภท personal blog เป็นบล็อกส่วนบุคคล  จะเขียนเล่าเรื่องราว ถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ โดยอาจมีภาพประกอบและ link ไปยังเวบไซต์อื่น ๆ เช่น http://www.blogger.com  3. photoblog พวกนี้ใช้เก็บรายละเอียดรูปถ่ายทั้งนั้น เช่น http://www.flickr.com 4. video blog  หรือเรียกว่า Vlog เป็นบล็อกใช้เก็บวิดิทัศน์ส่วนตัว เช่น http://Youtube.com เป็นต้น

5.มีลักษณะเป็นบล็อกที่สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายประเภท ทั้งเก็บรูปภาพ เก็บเพลง เก็บวีดิโอ เก็บลิงค์ (link) ต่าง ๆ หรือบันทึกประจำวัน และใส่ปฏิทินรายการงานที่ต้องทำ ฯลฯ ได้ด้วย ปัจจุบันเป็นบริการที่ได้รับความนิยมสูงมาก โดยมีชื่อเฉพาะด้วย เรียกว่า Social Network Service ซึ่งนอกจากจะมีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ กันแล้ว ก็ยังมีจุดประสงค์หลักเพื่อการค้นหาและสะสมเพื่อนจากทั่วโลก ตัวอย่าง Social Networking Websites ซึ่งให้บริการลักษณะนี้ ได้แก่ http://hi5.com หรือ http://multiply.com หรือ http://spaces.live.com เป็นต้น
คร่าว ๆ พอจะจับประเด็นได้  พอเข้าใจว่าบล็อกคืออะไรก่อนที่จะเริ่มต้นเขียนนะจ๊ะ

1 comments:

Unknown กล่าวว่า...

ขอบคุณครับ

โพสต์ความคิดเห็น